Tur i Lillomarka for å studere hva som skjer i naturen etter brann

Thomas med elever

Etter en skogbrann, vil skogen restitueres. Vi fikk se at ny krattskog vokser opp igjen. Artene i området er ikke de samme som før brannen, men den opprinnelige naturtypen vil komme tilbake av seg selv. Dette heter suksesjon, og er et tema i økologien. Vi studerte også andre områder der det foregår suksesjon; en beitemark som ikke har vært beitet på 60 år, og et steinbrudd som var aktivt for 100 år siden. Læringsutbyttet er større når vi kan gå ut og se resultatet av prosessene i naturen, og ikke bare lese om det i lærebøkene.