Elevrådet på Oslo VO Sinsen er i gang!

Elevråd, skoleåret 2020-2021

Det er foretatt valg til elevråds-styret og følgende elever ble valgt:
Janda Ali, Jamila Bougroug, Tommy Hauge Brakstad,og Rusul Yousif Fakhri .
Tommy er valgt til leder, mens de andre er vara. 
Det jobbes med å få til et ordinært elevrådsmøte ila kort tid.