Hovedseksjon

Informasjon om eksamen VÅR 2022

Eksamen er avlyst

Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.

Ny, utsatt og særskilt eksamen gjennomføres.

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte Annika Ekås, eksamensansvarlig.  
Epost: Annika.Ekas@osloskolen.no

Tlf: 903 62 145