Hovedseksjon

Ansvarlige eksamensvakter ønskes til eksamen i mai

Elever videregående skole

Perioden strekker seg fra 21.til 30. mai, men aller størst er behovet under eksamen i norsk skriftlig 22. mai.

Arbeidsdagen vil være fra 0800 til 1500 (1600), og avlønnes med 233 kroner per time.

Interessert? Kontakt Ludmila på liudmila.logacheva@osloskolen.no eller

tlf. 91 84 97 41)