Du blir motivert for kildesortering når du vet at en buss kan kjøre 1 km på 4 grønne poser med matavfall!

Elever på besøk hos Renovasjonsetaten

Her fikk vi se avfallet fra hele Oslo bli sortert i verdens største optiske sorteringsmaskin, Baggie. Baggie leser fargen på posene og slår blå og grønne poser ut fra transportbåndet. Avfallet i de blå posene skal gjenvinnes som plast, avfall i grønne poser gjenvinnes som biogass og resten av avfallet blir brent i fjernvarmeanlegget. Energien går til oppvarming og produksjon av elektrisitet. Alle ble ekstra motivert for kildesortering da vi fikk vite at matavfall i fire grønne poser gir biogass til at en buss kan kjøre 1 km. Som en ekstra bonus går restene fra biogassproduksjonen til å lage biogjødsel, så grunnstoffene kommer tilbake i naturens kretsløp. Alle som var der fikk med seg sorteringsbøtter og grønne poser før avreise!