Deltakere fra Oslo VO Sinsen er til god hjelp på sykehjem i coronatiden

Hjelp i coronatiden

Daglig leder Inger Johanne Walstad på Hovseterhjemmet, hvor de fleste deltakerne jobber, uttaler at deltakerne gjør en super jobb i en krevende tid. Deltakerne har fått midlertidige ansettelser og jobber for fullt. De har fordelen av at de kjenner beboere fra opplæringstiden sin og de er allerede opplærte i arbeidsoppgaver og rutiner. Deltakerne blir gitt mye ansvar og fungerer veldig godt. Selv sier de at de er glade for å kunne bidra i et dugnadsarbeid og at de opplever å få gode tilbakemeldinger fra både ansatte og beboere.

Deltakerne har gjennomført opplæring ved Hovseterhjemmet siden høsten 2019. De har fått tett oppfølging og veiledning av både lærere fra Oslo VO Sinsen og ansatte på Hovseterhjemmet. Dette er et opplæringsløp som Oslo VO Sinsen tilbyr voksne deltakere som har mye praksis fra før, men for lite til å kunne gå opp som privatister i faget. Et lærlingeløp på to år er unødvendig lang tid for disse deltakerne som allerede har mye kompetanse i faget.

4 deltakere fikk gjennomført fagprøven før coronautbruddet. Nå venter ytterligere 9 på å få gjennomført fagprøven som er utsatt på ubestemt tid. I ventetiden jobber deltakerne for fullt. 

Malkanthi Ekanayage,Tenzin Gochutsang og Thembi Eidseter arbeider på Hovseterhjemmet i disse dager