Bli-kjent fest

Vafler

Bli-kjent-fest Siden alle større rom inne var opptatt i forbindelse med bærekraftuka, rigget vi til en skikkelig korridorfest med medbrakt mat, musikk og servering av rykende ferske vafler. Målet med denne årlige spleisefesten er å lage en møteplass hvor ansatte og deltakere møtes på tvers av fag og grupper. De planlagte bli-kjent-aktivitetene måtte vi hoppe over, men trengselen i den fulle korridoren bidro til at det ble lett og naturlig å veksle noen ord med sidemannen. Ikke minst lå det til rette for å slå av en prat for dem som stod tålmodige i den lange vaffelkøen! Skolen vil spesielt takke deltakerne som hadde med velsmakende mat til langbordet.

Bli-kjent fest