Besøk hos Haraldsrud gjenvinningsstasjon

Besøk Haraldsrud

Visste du at du kaster 42 kg mat hvert år? Hvis du sorterer det i grønn pose, kan den gjenvinnes til biogass. 42 kg matavfall kan drive en buss i 10 km. I naturfagen dro vi til Haraldrud gjenvinningsstasjon for å lære om hvordan ressursene i avfallet vårt gjenbrukes eller gjenvinnes og om hvorfor det er så viktig å sette doble knuter på søppelposene våre før vi kaster dem.