Besøk av Gro Dahle

Gro Dahle på Oslo VO Sinsen

Elevene som deltok i auditoriet var godt forberedt i forkant av besøket, og de gjorde en flott innsats under undervisningsopplegget hun gjennomførte.

 Gro Dahle fortalte om flere av bøkene sine og hvordan ideene til noen av dem dukket opp, og hun leste opp fra noen av tekstene. Hun forklarte også hvordan hun tar opp vanskelige temaer i bøkene hun skriver. Under den andre delen av besøket gjennomførte hun et undervisningsopplegg med gode og morsomme bidrag fra elevene. Hennes måte å presentere tekster og skriveteknikk på vakte entusiasme og interesse for litteratur og skriving.