Spennende (og kald!) studietur til Berlin

Rådgiverne i Potsdam

Programmet var variert og dekket ulike typer opplæring. En dag ble brukt på opplæringssenteret til ABB, et stort teknologisenter som utdanner lærlinger for ulike teknologibedrifter i Berlin. Vi besøkte en tidligere partnerskole, Oberstufe Königs Wusterhausen, som jobber med voksne deltagere og yrkesskolen Oberstufenzentrum Johanna Just i Potsdam. En fellesnevner for studiebesøkene er at hverdagen i stor grad er gjenkjennelig selv om vi har ulike systemer for å møte behovet for god og relevant utdanning. Nettopp det å dele disse erfaringene er verdifullt fordi det gir nye perspektiv og idéer vi tar med hjem. Berlin er en kald by i januar, men vi fikk en varm mottagelse over alt og gleder oss over å ha knyttet nye europeiske kontakter.