Fokus på bærekraft

Naturfaglærer Marte Jørgensen

Hele uke 38 bar skolen preg av aktiviteter som skal hjelpe oss til å bli mer opplyste og til å gjøre gode, bærekraftige valg. Gjennom en forelesningsrekke dekket Bellona, Renovasjonsetaten, ByBi og Bjørvika Utvikling temaene klima og forurensning, kildesortering, urban dyrking i den grønne byen og urbant bihold. I en felles dugnad ble det plantet blomsterløk som vi skal glede oss over når våren kommer!