Bærekraftuke med fokus på plastsøppel i naturen

Søppel

Plastic fantastic?
Vi har sett at den fantastiske plasten som vi har så stor nytte av, også skaper store problemer for miljø, dyr og mennesker.  Sammen med deltakerne gjorde realfaglærerne Marte Holten Jørgensen og Viel Ødegård forsøk der de så på mikroplast i jordprøver hentet fra nærmiljøet vårt. Resultatene kan dere se og lese om i en liten utstilling ved utgangen under resepsjonen. Der kan dere også se konkrete eksempler på plastsøppel som ender opp på strendene våre i Oslofjorden. 

Klimapiloten
Flere av klassene på skolen har hatt besøk via teams av klimapilot Ingrid Holtan Søbstad fra utdanningsetatens "klimaløft". Hun fortalte oss også om plastproblematikken, men mest om klimaendringer og hvordan de påvirker jorda vår både globalt og lokalt. 

Store verdier går rett i søpla!
Andre klasser har hatt besøk av Kristin Nordstrøm fra renovasjonsetaten. Hun fortalte oss om hvordan avfallssystemet vårt fungerer og hvor viktig det er at vi sorterer søpla på riktig måte fordi avfallet vårt er så verdifullt. Vi fikk vite at vi hadde et stort forbedringspotensial i Oslo hvor vi bor. Blant annet sa hun at vi her i byen kaster 35% av matavfallet vårt i restavfallet. Matavfall brukes til både drivstoff og biogjødsel - altså kaster vi store verdier rett i søpla!

Norsklærer Vibeke har plukket søppel på en strand og laget en figur av sine funn

Realfaglærere Marte og Viel viser fram jordprøver med plastpartikler i