Åpen dag på Oslo VO Sinsen

Kokker 2

Arrangementet var for søkere som ønsket informasjon før ett av de viktigste valgene i livet skal tas, nemlig valg av utdanning og yrke! Vi fikk besøk av omkring 100 gjester fra ulike deler av byen.

De ulike utdanningsprogrammene var representert, henholdsvis naturbruk, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Elever og lærere stod på hver sin stand og svarte på spørsmål som måtte komme fra de besøkende. Lærere fra studieforberedende fag var også representert, samt skolens rådgivere.

Flere framtidige søkere fikk på denne måten mer informasjon og forhåpentligvis et bedre grunnlag for å ta sitt utdanningsvalg. Frist for å søke Oslo VO Sinsen er 1. mars.