Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020

Skulpturen

Det betyr at dere får fagdokumentasjon basert på standpunktkarakteren i faget/ fagene dere avslutter i vår.

I fagdokumentasjonen vil det stå at eksamen var avlyst. At eksamen er avlyst vil ikke ha konsekvenser for inntak til høyere utdanning.

Selv om eksamen er avlyst, må dere bestå faget. For lærerne er det nå viktig å skaffe tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakterer.

Det betyr at det er ekstra  viktig at dere deltar på prøver og leverer innleveringer i tiden framover. Standpunktkarakterene ved Oslo VO Sinsen vil i år bli satt 10. juni.