Viktig å skrive riktig

Viktig å skrive riktig!

På Oslo VO Sinsen er vi opptatt av å jobbe prosessorientert med skriving. Da er det viktig å skrive samme tekst flere ganger. Det er også viktig å forbedre eller revidere teksten ut fra tilbakemeldinger fra lærer eller kollegaer i klassen.

Når deltakerne får tilbakemelding fra lærer, skal de bruke dem til å revidere og forbedre teksten sin. Målet er å bli flinkere til å skrive. Det kan handle om språk, struktur eller å svare presist på oppgaven. Uansett målet er at både teksten og den som skriver, skribent, skal bli bedre. Tilbakemeldinger på tekster er ofte skriftlig tilbakemelding, men det å snakke om teksten sin med læreren, er også viktig for å bli en dyktigere skribent.

Å skive godt er å revidere... Det å snakke om teksten sin med læreren, er også viktig for å bli en dyktigere skribent!

Torkel med en deltaker.jpg