Tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging ved eksamen

Deltakere med behov for særskilt tilrettelegging kan få eksamen tilrettelagt.Tiltakene må være tilpasset behovene og skal ikke føre til at en deltaker får fordeler fremfor andre.

Tilrettelegging kan være:

  • Forlenget tid
  • Eksamen på eget rom/eksamen på rom med få eksamenskandidater
  • Opplest oppgavetekst
  • Forstørret oppgavetekst
  • Besvare hele eller deler av oppgaven muntlig (gjelder ikke fag som krever skriftlig kompetanse)
  • Besvare hele eller deler av oppgaven skriftlig (gjelder ikke fag som krever muntlig kompetanse)
  • Hvilerom til disposisjon
  • Annen hensiktsmessig tilrettelegging

Søknadskjema finner du her. Du får søknadsskjema også i resepsjonen. Søknad med dokumentasjon leveres til resepsjonen.

Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen vår 2017 er 1. mars.