Informasjon om eksamen

Som deltaker i fag ved Oslo Voksenopplæring Sinsen får du standpunktkarakter i fagene, og du kan trekkes ut til eksamen. I norsk hovedmål på Vg3 i fag for studiekompetanse er det obligatorisk eksamen. Eksamener på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamener på høsten avvikles i hovedsak i november og desember.

Dersom du trekkes ut til eksamen vil du få informasjon om dette fra skolen. Eksamener på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamener på høsten avvikles i hovedsak i november og desember.

Eksamen vår 2017

Opplysning om skriftlig eksamenstrekk gis i skolens auditorium 12. mai kl. 09.00

  • De skriftlige eksamenene starter 19. mai og avsluttes 2. juni

Opplysning om muntlig eksamenstrekk gis i skolens auditorium 12. juni (studiekompetanse) og 16. juni (yrkesfag)

  • Forberedelse 13. juni og eksamen 14. juni (studiekompetanse)
  • Forberedelse 19. juni og eksamen 20. juni (yrkesfag)

 

Skolens eksamensplan

Muntlig eksamen våren 2017 

Skriftlig eksamen våren 2017

Eksamensplan for alle sentralt gitt skriftlig eksamen man kan ta som privatist

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte:
Annika Ekås, eksamensansvarlig  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145