Eksamen

I norsk hovedmål på Vg3 i fag for studiekompetanse er det obligatorisk eksamen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Dersom du trekkes ut til eksamen, vil du få informasjon om dette fra skolen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Informasjon om muntlig eksamen 
Informasjon om skriftlig eksamen 

Eksamen HØST 2017

Opplysning om skriftlig eksamenstrekk gis i skolens auditorium 10. november kl. 09.00

  • De skriftlige eksamenene starter 15. november og avsluttes 27. november (se eksamensplan i linken nedenfor)

Opplysning om muntlig eksamenstrekk gis i skolens auditorium 12. desember kl. 9.00

  • Forberedelsesdag 13. desember og muntlig eksamen 14. desember

 

Skolens eksamensplan for HØST 2017

Eksamensplan for alle sentralt gitt skriftlig eksamen man kan ta som privatis HØST 2017

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte:
Annika Ekås, eksamensansvarlig  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145