Eksamen

Eksamen VÅR 2020

Regjeringen har besluttet å avlyse alle eksamener i videregående skole våren 2020.  Dette gjelder alle skriftlige eksamener, muntlige eksamener, muntlig- praktisk eksamener og tverrfaglig eksamener.

Alle elever får kompetansebevis selv om eksamen avlyses.

 

I norsk hovedmål på Vg3 i fag for studiekompetanse er det obligatorisk eksamen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Dersom du trekkes ut til eksamen, vil du få informasjon om dette fra skolen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Informasjon om muntlig eksamen (112 KB)

Informasjon om skriftlig eksamen (266 KB)

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte Annika Ekås, eksamensansvarlig.  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145

 

Bananer til deltakere på eksamensdagen

Bananer