Eksamen

I norsk hovedmål på Vg3 i fag for studiekompetanse er det obligatorisk eksamen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Dersom du trekkes ut til eksamen, vil du få informasjon om dette fra skolen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Informasjon om muntlig eksamen  (560 KB) 

Informasjon om skriftlig eksamen  (775 KB)

Eksamen VÅR 2018

 

Opplysning om skriftlig eksamenstrekk (både fag for studiekompetanse og yrkesfag) gis i skolens auditorium 15. mai kl. 09.00. Rett etter opplesning vil listene blir hengt opp utenfor resepsjonen, samt publisert i Portalen. Den skriftlige eksamensperioden pågår i uke 21 og uke 22. For datoer for de spesifikke fag, vennligst se oversikt som henger på eksamenstavlen utenfor resepsjonen.  

Opplysning om muntlig eksamenstrekk i fag for studiekompetanse gis i skolens auditorium 13. juni kl. 09.00. Rett etter opplesning vil listene blir hengt opp utenfor resepsjonen, samt publisert i Portalen. Dato for muntlig eksamen i studiekompetansefagene er 15. juni (forberedelsesdag 14. juni).

Opplysning om muntlig eksamenstrekk i yrkesfag gis i skolens auditorium 18. juni kl. 09.00. Rett etter opplesning vil listene blir hengt opp utenfor resepsjonen, samt publisert i Portalen. Dato for muntlig eksamen i yrkesfagene er 20. juni (forberedelsesdag 19. juni). 

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte:
Annika Ekås, eksamensansvarlig  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145