Eksamen

I norsk hovedmål på Vg3 i fag for studiekompetanse er det obligatorisk eksamen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Dersom du trekkes ut til eksamen, vil du få informasjon om dette fra skolen. Eksamenen på våren avvikles i mai og juni for årskurs og for halvårige vårkurs. Eksamenen på høsten avvikles hovedsakelig i november og desember.

Informasjon om muntlig eksamen (112 KB)

Informasjon om skriftlig eksamen (266 KB)

Eksamen HØST 2018 

Opplysning om eksamenstrekk vil høsten 2018 ikke foregå i skolens auditorium, men vil bli offentliggjort direkte i Portalen samt hengt opp utenfor resepsjonen.

Opplysning om skriftlig eksamenstrekk vil skje fredag 9. november kl. 09.00. Den skriftlige eksamensperioden pågår i uke 46-48. For datoer for de spesifikke fag, vennligst se oversikt som henger på eksamenstavlen utenfor resepsjonen.

Opplysning om muntlig eksamenstrekk vil skje fredag 14. desember kl. 09.00. Forberedelsesdag er mandag 17. desember og eksamensdag er tirsdag 18. desember. 

Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte:
Annika Ekås, eksamensansvarlig  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145