Informasjon om eksamen VÅR 2021

Regjeringen har 08.02.2021 besluttet å avlyse skriftlig eksamen for elever våren 2021.

Privatisteksamen og muntlig eksamen Vg3 skal gjennomføres. 

Her er oversikten over beslutningene fra regjeringen:

•Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.

•Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.

•Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres. For Oslo Vo Sinsen gjelder det fagene NOR1213/NOR1406, HIS1003, NAT1003 og MAT1105

•Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

•Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
Har du spørsmål om eksamen ved Oslo Voksenopplæring Sinsen, kan du kontakte Annika Ekås, eksamensansvarlig.  
Epost: Annika.Ekas@ude.oslo.kommune.no  
Tlf: 90362145

 

Bananer til deltakere på eksamensdagen

Bananer