Tilbud YF - utdanningsprogram

Oslo VO Sinsen tilbyr opplæring innen alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Tilbudet er styrt av etterspørsel, men skolen prøver så langt som mulig å skaffe et tilbud til de søkerne som ber om det hvis de har rett til videregående opplæring.

Opplæringssteder

Opplæringen i programfagene foregår hovedsakelig i egne voksenklasser på ulike videregående skoler i Oslo. I tillegg har Oslo VO Sinsen noen egne grupper ved skolen. Undervisning i fellesfagene foregår på Sinsen (se under Praktisk informasjon/Timeplaner for når undervisningen foregår). Oslo Voksenopplæring Sinsen samarbeider med både private og offentlige tilbydere av videregående opplæring. 


Informasjon om videregående opplæring, praksiskandidatordning, fagopplæring og yrkesmuligheter. 

Om videregående opplæring: www.vilbli.no 

Informasjon om fagopplæring: Avdeling for fagopplæring i UDE i Oslo

Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge: http://utdanning.no/

Forskrift til Opplæringsloven

Tema Morsmål - nettsted for morsmål og fagopplæring

Oslo kommunes informasjon om praksiskandidattordning