Tilbud ST

Med disse seks fagene kan man oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Det vil si at man må fylle minst 23 år i søknadsåret, dokumentere minst fem års heltids yrkespraksis/utdanning og dekke nevnte fag. 

 

Se Kurskatalog for skoleåret 2017 - 2018 for mer informasjon om de enkelte tilbudene (pdf)

Les mer om 23/5 - regelen.

 

Fordypning realfag

 

Noen høyskoler og universitet har spesielle opptakskrav, f. eks. realfag.

Oslo VO Sinsen tilbyr fordypning i noen realfag avhengig av etterspørsel:

R1 og R2 (fordypning matematikk), Fysikk 1, Kjemi 1, Kjemi 2, Biologi 1 og Biologi 2 etter følgende opptakskriterier: 

 

Fag

Grunnlag

Fysikk 1

 Naturfag og matematikk2P,1T    og/eller 2T,    

Biologi 1 og 2

 Naturfag

R1

 Matematikk 2P, 1T og/eller 2T

R2

 Bestått R1

Kjemi 1

 Naturfag

Kjemi 2

 Bestått kjemi 1Nettstøttet opplæring

Oslo VO Sinsen tilbyr nettstøttet opplæring i noen fag, avhengig av antall søkere. Disse kursene er mer komprimerte enn de ordinære kursene. Deltakerne bør være forberedt på å møte en kveld i uka. Læringsplattformen er itslearning.Informasjon om videregående opplæring og yrkesmuligheter m.m.

"Alt" om videregående opplæring finner du på siden www.vilbli.no

Kunnskapsdepartementets lenke om utdanning i Norge:http://utdanning.no/ 

 

Forskrift til Opplæringsloven